BCMB

Extra reeks Masterclasses Basispakket 1 t/m 4

Wegens groot succes herhaling van pakket Masterclass 1 t/m 4 in najaar 2020 

Het aantal inschrijvingen voor de serie masterclasses van 2020 heeft onze verwachtingen overtroffen. Binnen een week zaten we vol. Met name doordat het basispakket onder voorwaarden direct toegang geeft tot de basisregistratie cliëntondersteuning. Klik hier voor deze overgangsregeling basisregistratie.

Omdat wij zoveel mogelijk van onze leden willen laten profiteren van deze overgangsregeling en het tijdelijke tarief van € 100 per masterclass, hebben wij budget en tijd ingeruimd voor 2 extra rondes basispakket Masterclass. De data van de extra sessies worden z.s.m. bekend gemaakt.

Zie hier voor inhoudelijke informatie over de masterclasses 1t/m 4. Vanwege de beperkingen rondom Covid 19 bieden wij deze Masterclasses  on line aan.

De nieuwe data zijn:

Masterclass 1: Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning en hoe wordt dit vormgegeven?

Dinsdag 8 + 22 september on line ( volgeboekt, wachtlijstplaatsen beschikbaar. Voor de mensen op de wachtlijst organiseren wij een extra ronde in het najaar)

Accreditatie: 35 punten

Masterclass 2: Wetgeving, financiering, mogelijkheden van zorg en ondersteuning

Donderdag 29 oktober + 12 november on line ( Hier zijn nog plaatsen voor beschikbaar)

Accreditatie: 41 punten

Masterclass 3: Samenwerken op alle niveaus, persoonlijke ontwikkeling als cliëntondersteuner

Maandag 16 + 30 november on line (volgeboekt, nog  wachtlijstplaatsen  beschikbaar. Voor de mensen op de wachtlijst organiseren wij een extra ronde in het najaar)

Accreditatie: 48 punten

Masterclass 4: Kennis mensen met een beperking

Dinsdag 24 november + Donderdag 10 december on line (volgeboekt, wel nog wachtlijstplaatsen  beschikbaar. Voor de mensen op de wachtlijst organiseren wij een extra ronde in het najaar) 

Accreditatie: 39 punten

Inschrijving

Inschrijving kan per masterclass door na het inloggen op de titel van je keuze te klikken. NB om technische redenen staat alleen de datum van de eerste Masterclass genoteerd. Wanneer je je ingeschreven hebt zie je ook de 2e datum staan zoals hierboven vermeld. NB : het systeem rangschikt de Masterclasses op datum en niet op nr van de Masterclass.  Let dus goed op dat je voor de juiste Masterclass inschrijft

De inschrijvers van de voorjaarscyclus die definitief op de wachtlijst terecht zijn gekomen voor 1 of meer masterclasses hebben separaat van ons bericht ontvangen en zijn indien zij dat wilden met voorrang overgeplaatst naar de najaarscyclus.

NB: Cliëntondersteuners met een diploma Mantelzorgmakelaar kunnen een vrijstelling krijgen voor Masterclass 2 en mensen met een HBO Verpleegkunde kunnen een vrijstelling krijgen voor Masterclass  4. Je moet dan het desbetreffende diploma opsturen naar Registerplein samen met het ingevulde formulier. Zie overgangsregeling.

Kosten

BCMB kan dankzij de subsidie van VWS de masterclasses in 2020 nog aanbieden tegen het voordelige tarief van € 100 voor leden. Volgend jaar zullen de tarieven kostendekkend zijn (indicatie: € 300 per masterclass). Deelname aan een masterclass kost in 2020 voor niet-leden € 300.

Ben je nog geen lid? Als je je vóór 15 maart aanmeldt als lid, dan kun je alsnog gebruik maken van het voordelige ledentarief. Na deze datum geldt het reguliere tarief voor de contributie. Klik hier voor alle informatie over het lidmaatschap van BCMB.

Bij annulering tot uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de éérste trainingsdag van je masterclass wordt je inschrijfgeld gerestitueerd. Bij te late afmelding of afwezigheid zonder afmelding vindt geen restitutie plaats.

Kosten voor scholing zijn aftrekbaar voor je inkomstenbelasting. Sommige werkgevers vergoeden scholing. Vraag ernaar bij je eigen werkgever. Mocht je moeten annuleren stel dat dan niet uit tot het laatste moment. Wij kunnen dan je plek nog vrijgeven aan een collega op de wachtlijst.