BCMB

Overzicht Extra Cyclus Masterclass najaar 2020

Overzicht Extra Masterclasses najaar 2020

NB: Wegens de zeer grote belangstelling organiseren wij naast onderstaande reeks een extra serie Masterclasses 1 t/m 4. De deelnemers die momenteel op de wachtlijst staan worden hier met voorrang ingedeeld. De nieuwe data worden z.s.m. bekend gemaakt. Wij zoeken naar betaalbare locaties waar de 1,5 m maatregel kan worden gewaarborgd. Indien dat niet mogelijk blijkt zoeken wij naar een on line alternatief.

1. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning en hoe wordt dit vormgegeven? (On line)

(Deze Masterclass is helaas volgeboekt. Er zijn wel wachtlijstplaatsen  beschikbaar. Voor de mensen op de wachtlijst organiseren wij een extra ronde in het najaar) Klik hier om je in te schrijven

Dag 1: 8 september 2020

Dag 2: 22 september 2020

Tijd: Subgroepsessies on line van elk ongeveer 1,5 uur. Indeling in tijdslots

Accreditatie: 35 punten

Deze masterclass richt zich op de onafhankelijke cliëntondersteuning. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning? Wat maakt een cliëntondersteuner anders dan andere professionals in het sociale domein en wat is je positie t.o.v. andere hulpverleners, mantelzorgers en vrijwilligers? Tijdens de tweede dag wordt de vraagverheldering behandeld en de voorbereiding op een indicatiegesprek.

2. Wetgeving, financiering, mogelijkheden van zorg en ondersteuning (On line)

Dag 1: 29 oktober 2020

Dag 2: 12 november 2020

Tijd: Subgroepsessies on line van elk ongeveer 1,5 uur. Indeling in tijdslots

Accreditatie: 41 punten

Klik hier om meteen in te schrijven.

Voor cliëntondersteuners is het belangrijk om te weten welke mogelijkheden van zorg en voorzieningen er zijn en op welke wijze deze gefinancierd worden. Kennis van de verschillende wetgeving is nodig om de juiste aanvragen te kunnen indienen. Hiernaast komen de verschillende leveringsvormen zoals zorg in natura en PGB met de voor- en nadelen aanbod. Een onderdeel wat hierbij hoort is opstellen van klachten en bezwaarschriften. Tijdens deze tweedaagse masterclass doe je kennis op rondom deze thema’s maar ook hoe het werkt in de praktijk.

3. Samenwerken op alle niveaus, persoonlijke ontwikkeling als cliëntondersteuner (On Line)

(Deze Masterclass is helaas volgeboekt. Er zijn nog wel wachtlijstplaatsen beschikbaar) Klik hier om je in te schrijven. Voor de mensen op de wachtlijst wordt een extra sessie in het najaar georganiseerd.

Dag 1:  16 november 2020

Dag 2:  30 november 2020

Tijd: Subgroepsessies on line van elk ongeveer 1,5 uur. Indeling in tijdslots

Accreditatie: 48 punten

Het samenwerken met allerlei partijen is een voorwaarde om je werk als cliëntondersteuner goed te kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om collega’s van andere organisaties maar ook om gemeenten, UWV, zorgkantoren, zorgaanbieders, etc. Andere partijen weten niet altijd even goed wat de rol van de cliëntondersteuner is dus het profileren is hier een onderdeel van.  De tweede dag richt zich op formele en informele zorg en je persoonlijke ontwikkeling als cliëntondersteuner. Wat maakt dat je goed bent in je werk als cliëntondersteuner.

4. Kennis mensen met een beperking (On Line)

(Deze Masterclass is helaas volgeboekt. Er zijn nog wel wachtlijstplaatsen beschikbaar) Klik hier om je in te schrijven. Voor de mensen op de wachtlijst organiseren wij een extra ronde in het najaar.

Dag 1: 24 november 2020

Dag 2: 10 december 2010

Tijd: Subgroepsessies on line van elk ongeveer 1,5 uur. Indeling in tijdslots

Accreditatie: 39 punten

De cliëntondersteuner onderscheidt zich onder andere door kennis van beperkingen. Tijdens deze tweedaagse masterclass komen de meest voorkomende beperkingen aan bod. Je krijgt informatie over hoe deze beperkingen te herkennen, wat het betekent om te leven met deze beperkingen zowel voor de cliënt zelf als diens omgeving.