BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Uitbreiding BCMB bestuur

Het bestuur van BCMB heeft twee uitstekende kandidaten gevonden om het bestuur te versterken. Jouw stem is nodig om hen aan het werk te laten gaan. Ga direct naar de nieuwsbrief en klik daar door naar het stemformulier.

BMZM en BCMB gaan vooralsnog niet samenwerken
BMZM en BCMB hebben het afgelopen jaar verkend of een samenwerking op het gebied van lobby en scholing mogelijk is en onder welke voorwaarden. In het bestuurlijk overleg van 15 oktober jl. hebben beide besturen geconcludeerd dat een vorm van nauwe samenwerking op dit moment niet mogelijk is. Er blijkt tussen de besturen teveel verschil te zijn in de visie op de rol en functie van de mantelzorgmakelaar.
BCMB ziet de functie van mantelzorgmakelaar als een van de functies van cliëntondersteuning, net zoals bijvoorbeeld straatadvocaten, copiloten, vertrouwenspersonen, bondgenoten, etc. Het perspectief van de mantelzorger verschilt van het perspectief van de cliënt. Beide perspectieven acht BCMB belangrijk.
BMZM ziet geen verschil in de functie van mantelzorgmakelaar en cliëntondersteuner. Zij zien al hun mantelzorgmakelaars als cliëntondersteuners. Andersom ziet BMZM niet alle cliëntondersteuners als mantelzorgmakelaars. Daarvoor is het volgen van de opleiding van BMZM noodzakelijk. Men vindt dus dat alleen deze opleiding voldoende basis biedt om de kwaliteit te borgen van het bredere palet van cliëntondersteuning.
BCMB kan zich niet vinden in deze lijn.

BCMB betreurt het dat de verkenning op niets is uitgelopen. Doel van beide verenigingen was om synergie te creëren en dat is niet gelukt. BCMB ziet wel veel overlap in doelstellingen en zal zich onverminderd blijven inzetten voor de kwaliteit, duidelijkheid en herkenbaarheid van cliëntondersteuning in brede zin. Daar waar we BMZM in gemeenschappelijke acties kunnen ondersteunen, zullen we dat zeker doen. Mantelzorgmakelaars die ook cliëntondersteuner zijn, blijven waardevolle leden voor BCMB.  

Nieuwe ambassadeursopleiding start in 2020

Ook in 2020 heeft BCMB ambassadeurs nodig. Geïnteresseerd? Lees alle info in de nieuwsbrief van oktober en op deze website.

Klik hier voor de tekst van de volledige nieuwsbrief van oktober 2019