BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Statuten BCMB

De grondslagen, rechten en plichten van de vereniging, bestuur en de leden zijn vastgelegd in statuten.

Deze statuten kunnen alleen door de ALV worden gewijzigd. Na besluitvorming over statutenwijziging kan het bestuur deze wijziging vastleggen bij de notaris.