BCMB

Cliëntondersteuners hebben een spilfunctie in de zorg en het sociale domein. Daarom is kwaliteit belangrijk.

Goede cliëntondersteuners hebben algemene kennis over alle levensgebieden en weten welke gevolgen een beperking heeft voor het dagelijks leven van cliënten. Zij hebben de kennis en capaciteiten om cliënten in hun kracht te zetten en benutten waar mogelijk het netwerk van cliënten. Om hun werk goed te doen is de onafhankelijke positie van de cliëntondersteuner noodzakelijk.

Registratie

BCMB vindt dat kwaliteit niet vrijblijvend is. Om kwaliteit duurzaam te garanderen zijn waarborgen nodig. Daarom heeft BCMB het Register van Cliëntondersteuners opgericht en ondergebracht bij het onafhankelijke Registerplein. Door hun registratie tonen professionals aan dat zij hun expertise up-to-date houden met scholing (120 uur per vijf jaar) en intervisie (40 uur per vijf jaar). Registratie biedt je ook een mate van beroepsbescherming en helpt je om als professional bewust met je vakbekwaamheid bezig te zijn.

BCMB adviseert inkopers van cliëntondersteuning deze registratie voor cliëntondersteuners verplicht te stellen. In de Wlz is dit al vastgelegd in het kwaliteitskader.

Lees hier meer over onze visie op kwaliteit van cliëntondersteuning.