BCMB

Cliëntondersteuners hebben een spilfunctie in de zorg en het sociale domein. Daarom is kwaliteit belangrijk.

Goede cliëntondersteuners hebben algemene kennis over alle levensgebieden en weten welke gevolgen een beperking heeft voor het dagelijks leven van cliënten. Zij hebben de kennis en capaciteiten om cliënten in hun kracht te zetten en benutten waar mogelijk het netwerk van cliënten. Om hun werk goed te doen is de onafhankelijke positie van de cliëntondersteuner noodzakelijk.

Registratie

BCMB vindt dat kwaliteit niet vrijblijvend is. Om kwaliteit duurzaam te garanderen zijn waarborgen nodig. Daarom heeft BCMB het Register van Cliëntondersteuners opgericht en ondergebracht bij het onafhankelijke Registerplein. Door hun registratie tonen professionals aan dat zij hun expertise up-to-date houden met scholing (120 uur per vijf jaar) en intervisie (40 uur per vijf jaar). Registratie biedt je ook een mate van beroepsbescherming en helpt je om als professional bewust met je vakbekwaamheid bezig te zijn.

Nieuwe eisen registratie per 2022

N.B. M.i.v. 2022 veranderen de voorwaarden voor registratie als cliëntondersteuner. Klik hier voor meer informatie.

BCMB adviseert inkopers van cliëntondersteuning deze registratie voor cliëntondersteuners verplicht te stellen. In de Wlz is dit al vastgelegd in het kwaliteitskader.

Lees hier meer over onze visie op kwaliteit van cliëntondersteuning.

BCMB Checklist ontwikkeld voor bevordering kwaliteit cliëntondersteuning in gemeenten

BCMB heeft een checklist ontwikkeld, die lokaal kan ondersteunen bij het gesprek over de invulling van onafhankelijke cliëntondersteuning. De checklist dient als hulpmiddel. Door de afvinklijst in te vullen, ontstaat een helder beeld van de stand van zaken rondom cliëntondersteuning in een gemeente. Ook kan de checklist fungeren als vertrekpunt voor het verdere gesprek.

De uitgangspunten voor onafhankelijke cliëntondersteuning komen in de checklist terug: onafhankelijkheid, een levensbrede aanpak, kwaliteit van de cliëntondersteuner en van de organisatie, de inkoop en de randvoorwaarden, vrijwillige/beroepsmatige onafhankelijke cliëntondersteuning en bekendheid/vindbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning.

In een aparte bijlage worden de genoemde aandachtspunten met gemeentelijke praktijkvoorbeelden geïllustreerd. Voor de checklist is gebruik gemaakt van visiedocumenten BCMB, handreikingen van Movisie, informatie van Ieder(in) en het gemeentelijk Koploperproject.