BCMB

Cliëntondersteuners hebben een spilfunctie in de zorg en het sociale domein. Daarom is kwaliteit belangrijk.

Goede cliëntondersteuners hebben algemene kennis over alle levensgebieden en weten ook welke gevolgen een beperking heeft voor het dagelijks leven van cliënten. Zij hebben de kennis en capaciteiten om cliënten in hun kracht te zetten en benutten waar mogelijk het netwerk van cliënten. Om hun werk goed te doen is de onafhankelijke positie van de cliëntondersteuner noodzakelijk.

Registratie

BCMB vindt dat kwaliteit niet vrijblijvend is. Om kwaliteit duurzaam te garanderen zijn waarborgen nodig. Bovendien blijkt dat cliëntondersteuning door steeds meer verschillende partijen op verschillende manieren wordt ingevuld. Daarom heeft BCMB het Register van Cliëntondersteuners opgericht en ondergebracht bij het onafhankelijke Registerplein. Door hun registratie tonen professionals aan dat zij hun expertise up-to-date houden met scholing (120 uur per vijf jaar) en intervisie (40 uur per vijf jaar). Registratie biedt je ook een mate van beroepsbescherming en helpt  je om als professional  bewust met je vakbekwaamheid bezig te zijn.

BCMB adviseert inkopers van cliëntondersteuning deze registratie verplicht te stellen. Cliëntondersteuners in de Wlz zijn verplicht geregistreerd. Cliëntondersteuners die met jeugdigen werken, vallen daarnaast onder de wettelijk verplichte registratie als jeugd- en gezinswerker bij SKJ. Dit register is vanaf 2018 geopend.

BCMB staat voor kwaliteit van de professionele cliëntondersteuning en ondersteunt cliëntondersteuners bij het verbreden en verdiepen van hun kennis en ervaring.

Lees in deze position paper meer over de visie van BCMB op de kwaliteit van cliëntondersteuning.