BCMB

Missie en visie

Samen met de leden denkt BCMB na over de positie en de toegevoegde waarde van onafhankelijke cliëntondersteuning. Die hebben we verwoord in onze missie en visie.

Missie

BCMB wil cliëntondersteuners ondersteunen in het professionaliseren van het vak en het verbreden en borgen van hun kennis en ervaring.

Visie

Een goede cliëntondersteuner zet de cliënt en diens omgeving in hun kracht en benut waar mogelijk het netwerk van de cliënt. Cliëntondersteuners hebben kennis van alle levensgebieden, relevante wet- en regelgeving en specifieke kennis van leven met een beperking. Cliëntondersteuning moet gratis en toegankelijk aangeboden worden aan alle burgers. De onafhankelijke positie van cliëntondersteuners is noodzakelijk en onderscheidt cliëntondersteuners van andere sociale professionals. 

BCMB heeft januari 2020 haar visie op cliëntondersteuning geactualiseerd en aangescherpt. Klik hier voor de recente visie op cliëntondersteuning.

Uitgangspunten

Cliëntondersteuning heeft enkele uitgangspunten die geborgd moeten zijn:

  • gratis
  • onafhankelijk
  • levensbreed
  • voor alle leeftijden
  • voor cliënten én naasten

BCMB vindt diversiteit en keuzevrijheid waardevol voor burgers. Ervaringsdeskundigen en vrijwilligers kunnen een belangrijke rol spelen in de cliëntondersteuning, maar kunnen niet de volledige rol van cliëntondersteuning overnemen. Onafhankelijke cliëntondersteuning is een complex vak dat vraagt om beroepsmatige cliëntondersteuners die investeren in vakbekwaamheid en kwaliteit en die daar ook op aan te spreken zijn. Beroepsmatige cliëntondersteuning moet daarom in elke gemeente beschikbaar zijn.

Lees hier de position paper over de Kwaliteit van Cliëntondersteuning

Lees hier de position paper over Levensbreed werken

Lees hier de position paper over samenwerking formele en informele cliëntondersteuning