BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB

Signalering en lobby

BCMB lobbyt bij overheden en andere betrokkenen voor borging van onafhankelijke en levensbrede cliëntondersteuning. De onafhankelijkheid en de levensbrede invulling zijn noodzakelijke en onderscheidende kenmerken van beroepsmatige cliëntondersteuning. De beroepsvereniging beschikt over een netwerk van ambassadeurs die de lobby versterken. Dit zijn BCMB-leden die zich inzetten om het vak van cliëntondersteuner en de rol van BCMB als beroepsvereniging breed onder de aandacht te brengen.

De lobby van BCMB richt zich op de volgende aspecten van cliëntondersteuning:

De BCMB-ambassadeurs zetten zich in hun eigen werkgebied in om de meerwaarde van cliëntondersteuning op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Zo hebben we een folder over cliëntondersteuning ontwikkeld voor verwijzers.


Bij actuele onderwerpen zoekt het bestuur van BCMB actief de verantwoordelijke partijen op om de belangen van de beroepsgroep te behartigen:

BCMB opereert ook actief in de (sociale) media en op vakcongressen. 

Ziet u knelpunten in de cliëntenondersteuning in uw regio en vindt u dat BCMB hier aandacht aan moet besteden? Meld het ons via [javascript protected email address]