BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

BCMB: “Bekendheid cliëntondersteuning moet omhoog”

De bekendheid van cliëntondersteuning is nog ver onder de maat. Zo weet de helft van de thuiswonende mensen met een ziekte of aandoening nog steeds niet dat er onafhankelijke cliëntondersteuners zijn, die je door het woud aan regels en procedures heen kunnen loodsen, zodat je snel passende zorg en ondersteuning krijgt. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van de Monitor cliëntondersteuning 2020.

De beroepsvereniging van cliëntondersteuners (BCMB), die betrokken was bij de opzet en de uitvoering van dit onderzoek, is blij dat er meer data is met betrekking tot de onbekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning. Zes jaar na de start van de nieuwe Wmo en de aanpassingen in de Wlz moet volgens de beroepsvereniging worden geconcludeerd dat de bekendheid van cliëntondersteuning veel te laag is en de invulling van de functie zo divers is, dat er geen sprake is van een universeel recht voor burgers. Ook belemmert de diversiteit heldere communicatie over de functie.

BCMB pleit voor verduidelijking van de functie en het borgen van de kwaliteit om willekeur te voorkomen. Als er meer eenduidigheid in de functie en randvoorwaarden komt, wordt het ook veel makkelijker om burgers te informeren over hun recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Er is meer nodig dan alleen een vermelding op de website van de gemeente.

Om de kwaliteit te borgen pleit BCMB bovendien voor een registratieverplichting voor alle beroepsmatige cliëntondersteuners. Ook adviseert BCMB om de professionele autonomie van de cliëntondersteuner duidelijker te borgen. Dit kan door de cliëntondersteuner een duidelijke positie te geven en geen beschikkingen af te laten geven. Daarnaast is het van belang dat de cliëntondersteuner expliciet de ruimte krijgt om preventief en levensbreed te kunnen werken.

Hier vind je de uitgebreide reactie van de beroepsvereniging op de monitoruitkomsten van het RIVM.

Hier lees je het eigen rapport van BCMB, een aanvulling op de Monitor cliëntondersteuning 2020 van het RIVM.

Het volledige persbericht staat hier.