BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Complexe zorgvraag vraagt om onafhankelijke, deskundige cliëntondersteuning.’

‘Complexe zorgvraag vraagt om onafhankelijke, deskundige cliëntondersteuning.’

De toegang van burgers tot zorg is nog steeds niet goed geregeld. Dat stelt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn onlangs verschenen rapport ‘Blijvende zorg’, een vervolg op het rapport ‘Zorgen voor burgers’ uit 2018.

De conclusie dat er in twee jaar tijd weinig is verbeterd, stelt Van Zutphen teleur. Volgens hem is de oplossing van het probleem dat het huidige zorgsysteem onvoldoende aansluit bij de realiteit van burgers simpel. “Attendeer mensen met een complexe zorgvraag meteen aan het begin op het bestaan van onafhankelijke cliëntondersteuning.” Een recht dat bij wet is geregeld, maar waar burgers onvoldoende op worden gewezen door zorgverzekeraars en gemeenten, aldus de ombudsman in de Zembla-documentaire ‘Zorgen voor Indy’.

Van Zutphen doet in het rapport dan ook een dringend beroep op minister De Jonge van volksgezondheid om ervoor te zorgen dat het voor iedereen in de praktijk mogelijk wordt om ondersteuning te krijgen. Op het ministerie blijft het volgens Van Zutphen nu steken op het maken van plannen, experimenten, pilots en goede bedoelingen. “De  realiteit is echter dat mensen nog steeds zelf op zoek moeten naar stukjes hulp uit verschillende wetten.” Onafhankelijke cliëntondersteuners bieden dan uitkomst naar zijn mening, “omdat zij vragen wat de mensen nodig hebben, zich verdiepen in de situatie en mogelijke oplossingen bedenken vanuit hun expertise”.

https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Rapport%20Blijvende%20zorg.pdf