BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Help mee met de bewegwijzering naar cliëntondersteuning

Ervoor zorgen dat iemand de juiste hulp en ondersteuning krijgt op het moment dat hij of zij het niet alleen redt. Hoe mooi klinkt dat. En toch is het niet vanzelfsprekend in iedere gemeente. En daar moet verandering in komen. Dus volksvertegenwoordigers: gebruik uw invloed!


Hulp vragen vindt niemand makkelijk; het liefst doppen we onze eigen boontjes. Maar als een inwoner extra begeleiding en zorg nodig heeft, moet deze wel te vinden zijn. Helaas is dat niet voor iedereen even makkelijk. Daarom is er gratis onafhankelijke en levensbrede cliëntondersteuning.

Zelfredzaamheid vergroten

Cliëntondersteuners helpen mensen met informatie, advies en kortdurende ondersteuning op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, jeugdhulp, zorg, onderwijs, wonen, werk en inkomen. Alles om de zelfredzaamheid en participatie van mensen in een kwetsbare positie te vergroten en hun positie te versterken.

Rol voor gemeente

Helaas blijkt dat nog steeds tweederde van de mensen niet op de hoogte is van cliëntondersteuning. Hier ligt voor de gemeente een essentiële rol. Het kan en mag niet zo zijn dat inwoners, die zich amper staande houden, tegen een muur lopen, het alleen uit moeten zoeken en door de bomen het bos niet zien. 

Recht op gratis cliëntondersteuning

De cliëntondersteuning is opgenomen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarom is het de verantwoordelijkheid van iedere gemeente om cliëntondersteuning in te kopen en deze kwetsbare groep mensen erop te wijzen dat ze recht hebben op gratis cliëntondersteuning. Zonder een lange zoektocht, nodeloze discussies of een berg bureaucratie waardoor de inwoner nog verder kopje onder gaat. 

Gebruik uw invloed

Cliëntondersteuning is niet voor niets in de wet opgenomen. Gebruik als raadslid of wethouder uw invloed en help hen de weg te vinden naar de gratis onafhankelijke cliëntondersteuners. Zorg dat de communicatie over cliëntondersteuning op orde is voor de inwoners van uw gemeente.

 

PS: Heeft u zich nog niet aangemeld voor het webinar ‘Hoe zorgen we voor de menselijke maat in de politiek’? Ga dan naar https://congrezzo.hoe-zo.nl/bcmb-1-22/deeln en meld u aan om erbij te zijn. Het webinar vindt plaats op vrijdag 25 maart as. van 10.00 tot 11.30 uur.