BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Kamerbrief minister De Jonge over aanpak cliëntondersteuning

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verwacht vooral veel van de meer dan tachtig gemeenten binnen het Koplopertraject, die moeten zorgen voor meer bekendheid over het recht op cliëntondersteuning bij cliënten en/of hun naasten. Verder heeft hij zijn hoop op het vergroten van de algemene bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning gevestigd op de zogeheten ‘Co-campagne’. Dit schrijft De Jonge in een brief aan de Kamer over de voortgang van de aanpak van cliëntondersteuning. Het kabinet heeft deze kabinetsperiode €55 miljoen voor de versterking van cliëntondersteuning beschikbaar. Vanaf 2022 gaat het om €10 miljoen per jaar.

Hoewel er veel positieve geluiden klinken over de koplopergemeenten, is De Jonge minder gelukkig met de beperkte uitwisseling tussen deze gemeenten en niet-koplopergemeenten. Hij wil in 2021 het bereik van het Koplopertraject vergroten. Hij spreekt ook zijn ongerustheid uit over signalen dat de kwaliteit van de cliëntondersteuning nog niet overal op orde is. Hij noemt als voorbeeld het recent verschenen rapport ‘Blijvende Zorg’ van de Nationale Ombudsman. De minister schrijft verder bezig te zijn met het creëren van meer manoeuvreerruimte voor zorgkantoren, zodat zij in een vroeg stadium cliëntondersteuning kunnen bieden bij bijvoorbeeld een aanvraag van een Wlz-indicatiebesluit.

BCMB doet in het verhaal haar intrede onder het kopje ‘Kwaliteit van cliëntondersteuning’. De beroepsvereniging wordt genoemd, omdat de afgelopen jaren fors is geïnvesteerd in het ontwikkelen van scholing voor cliëntondersteuners. BCMB maakt er geen geheim van dat ze registratie als cliëntondersteuner verplicht zou willen stellen, zodat scholing en intervisie vast onderdeel is en de kwaliteit is geborgd.
Verder komt in de brief aan bod dat BCMB in 2019 en 2020 twintig ambassadeurs cliëntondersteuning heeft opgeleid. Deze ambassadeurs zijn actief binnen een gemeente of regio en dragen bij aan het vergroten van de bekendheid en kwaliteit van cliëntondersteuning. Er zijn ook ambassadeurs die zich inzetten voor het borgen van de onafhankelijkheid en levensbreedheid van cliëntondersteuning. BCMB gaat komend jaar nog meer ambassadeurs werven waardoor het aantal zal worden uitgebreid.  

Klik hier om de volledige Kamerbrief te lezen.