BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Dag van de Cliëntondersteuning!

Op vrijdag 4 november vieren we de eerste Dag van de Cliëntondersteuning! Op en rond deze datum vraagt BCMB aandacht voor onafhankelijke cliëntondersteuning in Nederland, onder andere met signaleringsrapportages. Deze rapportages signaleren voor drie thema's de door cliënten ondervonden knelpunten, benoemt oorzaken en doet aanbevelingen om tot oplossingen te komen. De thema's in 2022 zijn: toegang en beschikbaarheid van voorzieningen, domeinoverstijgende knelpunten en onafhankelijke cliëntondersteuning.


Cliëntondersteuners helpen mensen met informatie, advies en kortdurende ondersteuning op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, jeugdhulp, zorg, onderwijs, wonen, werk en inkomen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inkopen van cliëntondersteuning voor inwoners die met hun vragen onder de Wmo vallen. Zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor het inkopen van cliëntondersteuning voor mensen met een Wlz-indicatie. 

Complexe knelpunten

Dagelijks lopen cliëntondersteuners tegen verschillende problemen en knelpunten aan. Zoals beperkt zicht op beschikbare zorgplekken, zorg en ondersteuning dat is opgeknipt in verschillende wetten, het ontbreken van passende zorg en de onbekendheid en onvindbaarheid van de onafhankelijk cliëntondersteuning. Auke Blom, verenigingsmanager van BCMB: "De meeste knelpunten zijn al langer bekend bij alle partijen, maar ze zijn complex en moeilijk op te lossen. Toch geloven wij in oplossingen en hopen wij met onze signaleringsrapportage hieraan bij te dragen. Cliëntondersteuners zijn ook altijd bereid knelpunten toe te lichten en met instanties en zorgaanbieders mee te denken over oplossingen.”

Rapportages, praatplaten en interviews

Op www.bcmb.nl/dag-van-de-clientondersteuning staat meer informatie over de Dag van de Cliëntondersteuning, de signaleringsrapportages en interviews met cliëntondersteuners, deskundigen en betrokken partijen.