BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Oproep tot betere borging onafhankelijke cliëntondersteuning

Geachte mevrouw Hamer,

De beroepsvereniging van cliëntondersteuners (BCMB) en de organisaties voor onafhankelijke cliëntondersteuning vragen bij de formatie aandacht voor het versterken van de rol van onafhankelijke cliëntondersteuning. Wij denken dat een betere borging en positionering van cliëntondersteuning een finke bijdrage kan leveren aan het versterken van de positie van de burger en aan het oplossen van de knelpunten in het sociale domein.

In de bijlage leest u onze zienswijze.

Heeft u behoefte aan meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Auke Blom,
verenigingsmanager BCMB (aukeblom@bcmb.nl; 06-83244048).

Ondertekenaars:
Het bestuur van:
BCMB
MEE NL
Zorgbelang Nederland
Thuis in Cliëntondersteuning
Aangenaam! Onafankelijke Co
Clionn Partisipaasje
CliëntondersteuningPLUS

Lees hier de zienswijze.