BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Registerplein zoekt kandidaten voor de registratiecommissie Cliëntondersteuners

Registerplein draagt bij aan het verbeteren en borgen van de kwaliteit van professionals in het sociaal domein door kwalitatief hoogwaardige beroepsregisters te voeren. Per register stelt Registerplein een registratiecommissie samen.

De registratiecommissie brengt onder meer advies uit over:

  • - Afwijkende registratieaanvragen en het doorhalen van de registratie.
  • - Het beoordelen van afwijkende accreditatieaanvragen van opleidingen voor professionals in het sociaal domein.

De gevraagde kwalificaties zijn:

  • - U heeft tenminste hbo werk- en denkniveau.
  • - U heeft kennis van en inzicht in de professionele beroepsuitoefening door, beroepsstandaarden van en opleidingen voor professionals in het sociaal domein, en u volgt de actuele ontwikkelingen hierin.
  • - U bent bij voorkeur zelf geregistreerd in een beroepsregister van Registerplein of werkzaam als opleider die bij Registerplein geaccrediteerde scholingen aanbiedt.
  • - U heeft brede ervaring als professional binnen het beroep.
  • - U heeft kennis van het kwaliteitsbeleid en het tuchtrecht van de beroepsgroep (indien van toepassing).
  • - U beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en overtuigingskracht.
  • - U heeft een onafhankelijke en onpartijdige opstelling.
  • - U heeft een visie op de betekenis van beroeps- en functiekwaliteitsregistratie en permanente educatie als instrument voor kwaliteitsborging in de professionele beroepsbeoefening.

De commissies vergaderen bij voorkeur twee keer per jaar. Tussendoor kan een beroep worden gedaan op de leden voor ad hoc-advieswerkzaamheden die niet tot de vergadering kunnen wachten. Het college, een overkoepelend orgaan waarin de voorzitters van de commissies zitting hebben, komt 1x per jaar bij elkaar.

Vergoeding

Leden ontvangen een vaste vergoeding, zowel voor werkzaamheden als voor reiskosten.

Aanmelden

Meldt u als kandidaat door een mail te sturen naar Registerplein (secretariaat@registerplein.nl) onder vermelding van ‘Vacature registratiecommissie Cliëntondersteuners’.

Zie ook: vacatures Registerplein - Registerplein