BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Wegwijzer moet doolhof in de zorg verminderen

Het lijkt zo nu en dan een doolhof in de zorg. Mensen vragen zich af bij wie ze moeten zijn met een zorgvraag, probleem of klacht. Drie beroepsverenigingen met leden, die een klachtondersteuning- en wegwijzerrol voor hun cliënten vervullen, hebben gezamenlijk een Wegwijzer gemaakt. Op deze manier hopen ze duidelijk te maken wat hun leden voor cliënten kunnen betekenen. Dat zijn namelijk verschillende zaken en de gezondheidszorgwetten zijn hierin leidend.

Het gaat om de Beroepsvereniging voor Vertrouwenspersonen in de Zorg (BeVeZo),

de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners (BCMB),

en Vereniging van Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg (VKIG).

Cliënten met vragen over bijvoorbeeld vrijheidsbeperking, over ondersteuning bij het zoeken naar een geschikte woonvorm en mensen die een klacht over de zorg willen indienen, kunnen in deze Wegwijzer zien bij wie ze met hun vraag op het juiste adres zijn.
Is dit de cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang, de onafhankelijke cliëntondersteuner of de klachtenfunctionaris? Dit zijn drie op zichzelf staande functies ten behoeve van ondersteuning van de cliënt in de zorg.

De taken, die ze uitvoeren, maar ook hun positie ten opzichte van de cliënt en de zorgaanbieder en het wettelijk kader dat bepaalt waar een cliënt zijn ondersteuning kan krijgen, zijn verschillend. Soms is er overlap en soms schuren taken dicht tegen elkaar aan, maar al deze professionals kunnen hun cliënt adviseren en waar nodig zorgen voor een warme overdracht naar elkaar.

De Wegwijzer benoemt taken en wettelijke kaders van de leden van de drie beroepsverenigingen. Onderaan staan links waar verdere informatie over de verenigingen is te vinden.

Klik hier voor dit persbericht in pdf. Dit kun je verspreiden in je professionele en sociale netwerk.

Klik hier voor de Wegwijzer in pdf. Ook deze kun je verspreiden in je professionele en sociale netwerk naar zowel collega's als naar cliënten.