BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Zembla 'zorg voor Indy'

Het verdriet van niet gehoord worden…

Ouders met kinderen, die intensieve zorg nodig hebben, lopen geregeld vast in het woud van zorgaanbieders. Op het moment dat ze het juiste loket wél hebben weten te vinden, bevinden ze zich maar al te vaak ineens in een onderhandelingspositie om de beste zorg voor hun kind te krijgen. Dat kost veel tijd en energie, met vaak relatie- en gezondheidsproblemen tot gevolg. Het kind is hoe dan ook de dupe. Voor het welzijn en het geluk van het kwetsbare kind is het immers van groot belang dat de ouders op de been blijven.

Nog steeds weten veel mensen niet dat ze niet alleen staan in de zoektocht naar de juiste zorg voor hun kind dat langdurig ziek is, of een beperking heeft. In 2015 is de positie van cliëntondersteuners in de Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet langdurige zorg verankerd. Cliëntondersteuners ondersteunen zorgvragers die in het kader van deze wetten behoefte hebben aan zorg. Ze doen hun werk onafhankelijk, dat wil zeggen los van de belangen van zorgaanbieders of financiers. De nood van de cliënt staat voorop.

Waren Peter en Esther uit de Zembla-uitzending ‘Zorgen voor Indy’ (17-09-2020), die recht hebben op de ondersteuning van een onafhankelijk cliëntondersteuner, hier meteen in het begin maar door de gemeente op gewezen. Hun dochter Indy (5) heeft een zeldzame chromosoomafwijking, die zorgt voor epilepsie, ADHD, autisme en een ontwikkelingsachterstand. Beiden lopen jaren op hun tandvlees doordat ze keer op keer door de gemeente van het kastje naar de muur worden gestuurd. De ouders hebben inmiddels een lijst van 45 instanties bij wie ze tevergeefs hebben aangeklopt voor hulp. Esther heeft er een dagtaak aan om partijen achter de broek aan te zitten. Peter zegt het gevoel te hebben nooit niet aan het werk te zijn. Pas als Indy in de noodopvang terecht komt, omdat de ouders aan het eind van hun Latijn zijn, krijgt het gezin de broodnodige ondersteuning in hun zoektocht naar passende zorg voor hun kwetsbare dochter. Dit betekent eindelijk lucht voor het gezin.

https://www.npostart.nl/zembla/17-09-2020/BV_101401013