BCMB

Informele cliëntondersteuning

Gemeenten zetten naast beroepsmatige cliëntondersteuners steeds vaker informele cliëntondersteuners, zoals vrijwilligers en ervaringsdeskundigen in.

De beroepsmatige cliëntondersteuners zien meerwaarde in samenwerking. Duidelijke kaders zijn daarbij essentieel. Het bestuur van BCMB denkt dat vrijwilligers en ervaringsdeskundigen de functie cliëntondersteuning kunnen versterken. Een goede samenwerking met de beroepsmatige cliëntondersteuners is daarvoor noodzakelijk.

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een vak, daar staat BCMB voor. Een complex vak dat vraagt om beroepsmatige cliëntondersteuners die werk maken van kwaliteit. Beroepsmatige cliëntondersteuners brengen kennis, vaardigheden, attitude en ervaring die cliënten in hun kracht zetten met behoud van autonomie. De unieke waarde van beroepsmatige cliëntondersteuners maakt hen met name geschikt voor complexere vraagstukken en casemanagement. BCMB vindt dat de kwaliteit van de onafhankelijke cliëntondersteuning gegarandeerd moet zijn. Dit betekent dat burgers in ieder geval de mogelijkheid moeten hebben een beroep te doen op een beroepsmatige cliëntondersteuner.

BCMB pleit ervoor dat gemeenten de regierol nemen bij het op gang krijgen en faciliteren van samenwerking tussen beroepsmatige cliëntondersteuners en ervaringsdeskundige en vrijwillige cliëntondersteuners. Beroepsmatige cliëntondersteuners kunnen hun invloed aanwenden om bij gemeenten deze samenwerking te agenderen. De BCMB wil haar leden hierin faciliteren en stimuleren.

Randvoorwaarden samenwerking

Om lokale samenwerking kwalitatief goed en duurzaam te organiseren zijn in ieder geval drie randvoorwaarden van wezenlijk belang:

  • Er is een beroepskracht (liefst een beroepsmatige cliëntondersteuner) die verantwoordelijk is voor de netwerkcoördinatie, zowel bij de start en opbouw van de samenwerking als blijvend;
  • Binnen het lokale samenwerkingsverband is vrijwilligersmanagement geborgd. Vrijwilligers worden gefaciliteerd in hun taak door middel van deskundigheidsbevordering, begeleiding, coaching en hulp bij begrenzing;
  • Er is intercollegiale verbinding georganiseerd tussen beroepsmatige- en informele cliëntondersteuners, bijvoorbeeld in de vorm van casuïstiekbespreking, intervisie en netwerkdagen.

Lees in deze position paper meer over BCMB Visie op samenwerking formele en informele cliëntondersteuning.