BCMB

Levensbreed werken

BCMB vindt dat cliëntondersteuning levensbreed moet worden ingezet. 

In de visie van BCMB bepalen cliënt en ondersteuner steeds samen op welke levensterreinen er behoefte is aan ondersteuning. Juist deze levensbrede aanpak zorgt ervoor dat er voor de cliënt passende oplossingen worden gevonden. Wetenschappelijke ontwikkelingen, het beleid dat hierop is gebaseerd en het maatschappelijke draagvlak dat is ontstaan sinds de transities ondersteunen deze visie. 

Wettelijke kaders

Zowel de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als de Wet langdurige zorg (Wlz) definiëren cliëntondersteuning als een onafhankelijke vorm van ondersteuning die waar nodig alle levensterreinen kan omvatten.
Wmo: “onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.”

Wlz: “onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden.”

Meer weten? Lees de position paper van BCMB over Levensbrede cliëntondersteuning.