BCMB Vindplek Cliëntondersteuners BCMB Werk gezocht

Cliëntondersteuners moeten onafhankelijk en levensbreed kunnen werken

Utrecht, 29 januari 2020

Cliëntondersteuners moeten onafhankelijk en levensbreed kunnen werken

Cliëntondersteuners onderscheiden zich van alle andere sociale professionals door twee unieke eigenschappen: ze zijn onafhankelijk en ze werken ‘levensbreed’. Die visie over het vak heeft de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners (BCMB) onlangs gepresenteerd.

Bij cliëntondersteuning doet zich een merkwaardige paradox voor. Het is een voorziening die gemeenten volgens de wet gratis moeten aanbieden en waarvan de gebruikers  aangeven er veel steun van te ondervinden. Maar tegelijkertijd weet bijna niemand wat cliëntondersteuners precíes doen. Dat geldt zelfs voor de hulp- en dienstverleners die cliënten zouden moeten verwijzen naar cliëntondersteuners.

Cliëntondersteuning helpt mensen met onafhankelijke informatie, advies en kortdurende ondersteuning op het gebied van jeugdhulp, zorg, onderwijs, wonen, werk en inkomen. Een cliëntondersteuner vergroot de zelfredzaamheid en participatie van mensen in een kwetsbare positie. Dit doet een cliëntondersteuner door te verhelderen, ondersteunen, bemiddelen, verbinden en signaleren. Deze visual  brengt de rol en de verschillende taken van de cliëntondersteuner goed in beeld.

BCMB wil met een duidelijke visie invloed uitoefenen op het debat over cliëntondersteuning. Die visie luidt: voor cliëntondersteuners is het noodzakelijk dat zij hun werk onafhankelijk kunnen doen en levensbreed in kunnen vullen. Professionele autonomie is daarom essentieel. Hieronder verstaat BCMB de vrijheid voor de cliëntondersteuner  om te beoordelen hoe hij binnen de kaders van zijn professionele standaard (beroepscode en beroepsprofiel) in een bepaalde situatie zal handelen.

  • Onafhankelijk
    De cliëntondersteuner staat náást de cliënt, diens belangen staan centraal. cliëntondersteuners zijn dus niet belast met de belangen van bijvoorbeeld zorgaanbieders, indicatiestellers en financier. Zij geven geen indicaties af, adviseren hier niet over, zijn geen zorgaanbieder en zijn niet belemmerd om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen gemeenten of andere instanties. Dit draagt bij aan het opbouwen van een goede vertrouwensrelatie met een cliënt en dienst naasten.
  • Levensbreed
    Een cliëntondersteuner richt de focus op alle levensgebieden waar behoefte is aan zorg en ondersteuning; bijvoorbeeld school, werk, inkomen, regelgeving, opvoeding en ontwikkeling, wonen, samenleven en veiligheid. Hierdoor krijgt de cliënt integrale en passende oplossingen.

Er is een grote verscheidenheid aan vormen en definities van cliëntondersteuning. Dit hangt mede af van de regionale of lokale context en hoeft geen probleem te zijn. Maar BCMB vindt wel dat een duidelijke visie op cliëntondersteuning noodzakelijk is en dat de onafhankelijke positie, autonomie en levensbrede invulling  geborgd moeten zijn.

Klik hier voor de volledige visie op cliëntondersteuning.

Klik HIER voor de visual. Deze maakt de taken van een cliëntondersteuner duidelijk. 


Meer weten over cliëntondersteuning?

Kijk op www.bcmb.nl, de website van de beroepsvereniging van cliëntondersteuners, voor informatie, position papers en de beroepscode en beroepsprofiel cliëntondersteuning.